Turan həmrəyliynin simgəsi
Məlumat

Turan həmrəyliynin simgəsi

XX əsrin 80-ci illərinin sonunda Milli Azadlıq Hərəkatının başlanması ilə Şərqdən və Qərbdən bir çox dini və dünyəvi ideologiyalar Azərbaycana axışdı. Bununla paralel olaraq 1920-ci ilin 28 aprel rus-sovet işğalı ilə inkişafına son qoyulmuş milli […]

ŞUŞA – QƏDİM AZƏRBAYCAN DİYARI
Məlumat

ŞUŞA – QƏDİM AZƏRBAYCAN DİYARI

Hazırda erməni işğalı altında olan Şuşa şəhərinin Azərbaycan tarixində özünəməxsus yeri vardır. Şəhərin əsasının qoyulması Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın adı ilə bağlıdır. 1747-ci ildə Nadir şahın öldürülməsindən sonra Cənubi Qafqazda yaranmış siyasi pərakəndəlik Pənahəli […]