Azərbaycan Respublikasının İnzibati Ərazisi
Məlumat

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Ərazisi

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyaya birləşdirildikdən sonra Şimali Azərbaycan xanlıqları 6 əyalətə (Bakı, Quba, Şəki, Şirvan, Qarabağ, Talış), 2 dairəyə (Yelizavetpol, Car-Balakən) və 2 distansiyaya (Qazax, Şəmşəddil) bölünmüşdü. İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində isə Rusiya çarı […]

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Ərazisi
Məlumat

Azərbaycan Respublikası haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bəşəriyyət bütün inkişaf dövrlərində bu torpaqda öz tarixini yaşamışdır. İnsanlığın ilk çağlarında Azərbaycanda insan məskənləri olmuşdur. Bugünkü bəşər mədəniyyətinin yaranması, tərəqqisi və dialektikasında Azərbaycanın öz yeri, öz payı […]

XRONOLOGİYA 20 YANVARA APARAN YOL
Məlumat

XRONOLOGİYA 20 YANVARA APARAN YOL

20 Yanvara aparan yol-XRONOLOGIYA 18 oktyabr İrəvan şəhərinin ekoloji cəhətdən çirklənməsinə etiraz bəhanəsilə təşkil edilmiş mitinq zamanı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) Ermənistana birləşdirilməsi haqqında çağırışlar edilmiş və imza toplanmışdır.     1987 18 oktyabr […]

İşğal olunmuş ərazilərimizin təbii ehtiyat potensialı
Məlumat

İşğal olunmuş ərazilərimizin təbii ehtiyat potensialı

Işğal olunmuş ərazilərimizin təbii ehtiyyat potensialı Ermənistan tərəfindən bu sərhədlər boyu SSRİ dövründən qalmış tikililər, postlar, sərhəd qurğuları, demakrasiya xətləri dağıdılmışdır. Hazırda baxımsız qalmış Azərbaycan-İran sərhədlərinin işğal olunmuş sahələrində sərbəst şəkildə qaçaqmalçılıq və bəzi hallarda […]

Niderlandda möhtəşəm Novruz şənliyi
Məlumat

Niderlandda möhtəşəm Novruz şənliyi

Niderland krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Niderland Gənclər Cəmiyyəti (AZJN) 17 martda Apeldoorn şəhərində Novruz bayramı tədbiri keçirdib. Bayramda ölkənin hər tərəfindən, hətta Belçikadan və Almaniyadan, 100 nəfərə qədər qonaq iştirak edib. Təşkilatçılar tədbir zamanı öz […]

AVESTA » Azərbaycan-avropa İnformasiya Mərkəzi
Məlumat

AVESTA

Xe­yir­lə  şə­rin əbədi  mü­ba­ri­zə­si Zər­düştlük Şərq fəl­sə­fə­si­nin əsas qol­la­rın­dan bi­ri ki­mi dün­ya ic­ti­mai fik­ri­nin tə­ka­mül və tə­şək­kü­lün­də mü­əy­yən ta­ri­xi rol oy­na­mış­dır. Tam qə­tiy­yət his­si ilə de­mək olarki, an­tik dövrdən baş­la­ya­raq tabi­zim gün­lə­rə qə­dər eləbir gör­kəm­li […]